Gör ditt företags personalpolicys snabbt och på rätt sätt!

Du får en välformulerad personalpolicy anpassad för just ditt företag och som dessutom uppfyller lagens krav.

Testa!Köp nu!

Så här gör du din personalpolicy steg för steg

 1. Registrera ditt företag.

 2. Välj den personalpolicy du vill skapa.

 3. Svara på enkla frågor och fyll i företagsunik information.

 4. Klart! Nu kan du ladda ner din personalpolicy. [Välj mellan olika filformat.]Testa gratis nu!

Varför ska vårt företag ha personalpolicys?

En personalpolicy ska ge dig som arbetsgivare vägledning och stöd när svåra frågor såsom exempelvis alkohol eller mobbning behöver hanteras på arbetsplatsen. Många policys finns det dessutom krav på att man ska ha enligt lag. Eftersom varje företag är unikt och har sina unika förutsättningar så behöver också policydokumenten vara unika – inte stöpta i samma form för alla. Om du avsätter fem minuter på att begrunda några viktiga frågor kring hur ni ser på exempelvis löner så ser Policyfabriken till att formulera ner dina svar i en policy som är skapad just för er – alltså ingen standardiserad mall som ni sen behöver formulera om. Policyfabriken informerar dessutom om viktiga lagändringar för att ni ska känna er trygga med att ni har policys som uppfyller lagens krav.

Vad kostar det?

Årsabonnemang för 499 kr/månad

I årsabonnemang ingår:

 • En plattform där du enkelt kan skapa företagsanpassade och välformulerade personalpolicys
 • Trygghet i att varje policy ständigt är aktuell genom löpande laguppdateringar
 • Tips på smarta arbetssätt för att ta fram och förankra personalpolicys
 • En översikt över alla företagets påbörjade och färdigställda personalpolicys
 • Möjlighet att göra obegränsade ändringar och uppdateringar
 • Tillgång till alla befintliga personalpolicys dygnet runt
 • Möjlighet att önska specifika personalpolicys i och med att innehållet ständigt utökas

Kontakta oss!

captcha